Home    Contact    Privacy Policy    Disclaimer   
06 526 913 50
Klachtenregeling

Indien u klachten heeft over de verloskundige hulp van, of over bejegening door uw verloskundige, dan is het aan te raden eerst met de verloskundige zelf daarover te praten. Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is of als een gesprek het probleem niet oplost, bestaat de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie
van Verloskundigen.

De KNOV-Klachtencommissie:

  - heeft geheimhoudingsplicht;
  - behandelt uw klacht onafhankelijk;
  - hanteert het beginsel van hoor en wederhoor van klager en aangeklaagde;
  - doet geen uitspraak over financiële aangelegenheden;
  - doet geen uitspraken met rechtsgevolg;
  - behandelt geen klachten die bij een andere instantie zijn (of worden) behandeld.

Na de uitspraak van de Klachtencommissie blijft het altijd mogelijk zich te wenden tot een rechterlijke instantie, bijvoorbeeld het Medisch Tuchtcollege.

Adres van de Klachtencommissie waar ook het Klachtenreglement kan worden opgevraagd:
 


Klachtencommissie KNOV
Postbus 2001
3500 GA Utrecht
Telefoon 073 - 689 18 90
e-mail: evanmackelenbergh@knov.nl


 Privacy Policy - Disclaimer - © 2002 - 2019 Verloskundigenpraktijk Hellevoetsluis - Realisatie SEDERO.nl