Echoscopie

In onze praktijk hebben wij een echo apparaat tot onze beschikking. Wij maken zelf alle echo’s, behalve de 20 weken echo en  gespecialiceerde echo voor bijvoorbeeld nier controle, meting navelstreng doorstroming, baarmoedermondmetingen, enz. Hiervoor zul je worden doorverwezen naar een gespecialiseerde collega in Brielle of in het van Weel Bethesda ziekenhuis in Dirksland.

Tijdens de zwangerschap kunnen er verschillende soorten echo’s gemaakt worden. Hieronder worden de voornaamste echo’s besproken.

Vitaliteitsecho

Dit is de eerste echo die je in de zwangerschap wordt aangeboden. Het doel van de vitaliteitsecho is om te bepalen of de zwangerschap goed in aanleg is: of het hartje klopt, of de zwangerschap in de baarmoeder zit en of het gaat om een één- of meerlingzwangerschap.

De vitaliteitsecho wordt bij voorkeur gemaakt tussen de 8 en 10 weken zwangerschap.

Een vitaliteitsecho gebeurt soms inwendig, omdat dit bij een jonge zwangerschap betere beeldvorming oplevert.

Termijnecho

De termijnecho is bedoeld om te bepalen hoe ver je zwanger bent. De uitgerekende datum zal op basis van deze echo worden vastgesteld.

De termijnecho wordt bij voorkeur gemaakt tussen de 10 en 12 weken zwangerschap.

20-weken-echo

Het doel van de 20-weken-echo is om de eventuele aanwezigheid van een open rug of schedel van het kind vast te stellen. Verder wordt er uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind, of het kind goed groeit, waar de placenta gelokaliseerd is en of er voldoende vruchtwater is. De echo vindt plaats tussen de 18 en 21 weken zwangerschap.

Belangrijk

De 20-weken-echo is een veel uitgebreidere echo dan voorgaand genoemde echo’s. Het is een medisch screeningsonderzoek die, afhankelijk van de ligging van het kind, 45-60 minuten in beslag kan nemen. Omdat deze echo veel concentratie vraagt van de echoscopiste is het volgende van belang:

  • Neem geen kinderen mee tijdens het onderzoek.
  • Neem maximaal 2 andere personen mee.
  • Er mogen geen foto’s of video’s gemaakt worden tijdens het onderzoek. Je krijgt na afloop foto’s mee.
  • Je wordt verzocht een eventuele navelpiercing vooraf uit te doen – het echo apparaat beschadigt hiervan.

Het is belangrijk om te realiseren dat niet alle afwijkingen met de echo op te sporen zijn en er ook afwijkingen niet gezien kunnen worden door de beperkingen van het echoscopisch onderzoek.

Mocht er bij de 20-weken-echo een vermoeden bestaan op een afwijking, dan wordt je doorverwezen naar het Erasmus Medisch Centrum voor vervolgonderzoek. Hierbij kan ook blijken dat er niets aan de hand is met het kind.

Klik hier voor meer informatie over de 20 weken echo

Groei echo

Een groei echo is bedoeld om een indicatie te krijgen van de groei van het kind, de hoeveelheid vruchtwater en de ligging van de placenta. Deze echo kan op verschillende momenten tijdens de zwangerschap worden gemaakt. Dit wordt alleen op indicatie gedaan, niet standaard.

Liggingsecho

Bij 34-36 weken zwangerschap wordt bij zwangeren waarbij wordt getwijfeld aan de ligging van het kind, een liggingsecho aangeboden. Deze echo is alleen bedoeld om te kijken of je kind in hoofd- of stuitligging ligt.

Indicatie echo’s

Tijdens de zwangerschap kan extra echoscopisch onderzoek nodig zijn. Redenen hiervoor kunnen zijn: bloedverlies, groeiachterstand of een laagliggende placenta. Wij zullen je vertellen of en wanneer een dergelijke echo gemaakt moet worden.